Zavod

VARNO ZAVETJE,VZBURLJIVO DOŽIVETJE.

Zavod MLADI ZMAJI se načrtno razvija v mrežo inovativnih središč, s katerimi mesto Ljubljana skrbi za krepitev socialnih veščin svojih mladih. Želi si, da bi bilo Ljubljana mladim in otrokom prijazno mesto s prijetnimi in izvirnimi kotički.

Strokovno vodeni in dostopni programi za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, otrok in družin pomembno oblikujejo bivanjsko izkušnjo mesta. V tem smislu si Zavod MLADI ZMAJI prizadeva oblikovati varne okoliščine na ravni četrtnih skupnostih, tam torej, kjer mladi vsakodnevno iščejo nasvet, družbo ali zgolj razumevanje. Z odpiranjem središč druženja ponuja zavod mladim meščanom in meščankam možnost globljega povezovanja s svojim širšim bivanjskim okoljem.

Vizija zavoda je organizirati prostore, ki bodo odprti mladim, varni in kompetentno vodeni. Ekipe posameznih središč bodo delovale povezano, se bodo izobraževale in usklajevale svoje delovanje. Zavod namerava razvijati brezplačne dejavnosti, ki bodo na različne načine pomagale mlade izobraževati in spodbujati.

Posebno pozornost zavod namenja odnosom z mestnim okoljem. Središča Zavoda MLADI ZMAJI se zato dejavno vključujejo v življenje skupnosti. Iščejo odziv prebivalcev, njihovo pomoč in podporo.

Javni zavod Mladi zmaji, Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, ima sedež na Resljevi cesti 18 v Ljubljani. V njegovi sestavi so enote Četrtni mladinski center Bežigrad (Vojkova 73), Četrtni mladinski center Črnuče (Dunajska 367),  Četrtni mladinski center Šiška in Četrtni mladinski center Zalog (Zaloška 220)

Zavod vodita direktorican Svet zavoda.

Informacije javnega značaja:

Seatava Sveta zavoda

STATUT JZ MladiZmaji – Neuradno prečiščeno besedilo

LETNO_Poročilo_JZMZ_2012

LETNO POROČILO JZMZ 2013

LETNO POROČILO JZMZ 2014

LETNO POROČILO 2015

LETNO POROČILO 2016 in Letna statistika 2016

POLLETNO POROČILO 2017

PRAVILNIK O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

CENIK ODDAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

CENIK PRODAJE BLAGA -blokci, majice

Cenik uporabe fitnes sobe v ČMC Zalog

Cenik – sokovi

Cenik poletna avantura 2017

PRAVILNIK O DOLOČANJU CENE STORITEV JZ MZ

Sklep o določ. popusta na cene storitev 2017

VLOGA ZA NAJEM PROSTORA-OPREME

STRATEGIJA_JZMZ_2014_2020

Strategija MOL za mlade 2016-2025

Ustanoviteljica javnega zavoda je Mestna občina Ljubljana:

unnamed

 

 

Drugi sofinancerji javnega zavoda so

MIZSUM