torek, 29.8.2017 ob 09:41

Povabilo v skupino za mlade “Mladost je norost”

Mladi zmaji (www.mladizmaji.si) v letošnjem šolskem letu začenjamo s 3-mesečno skupino “Mladost je norost”, ki bo namenjena mladim med 13. in 16. letom starosti.

Mladostništvo je pomembno obdobje prehoda v odraslost in tako pomembno vpliva na kvaliteto življenja v odraslosti. Vse do 25. leta namreč poteka najbolj intenziven razvoj celotnih možganov in tudi drugih pomembnih procesov, ki vplivajo na celostni razvoj osebnosti. Preko mentorstva, čustvene podpore in z raznimi aktivnostmi jim bomo omogočili varen prostor, v katerem bodo udeleženci spoznavali sebe, značilnosti mladostništva, se urili v socialnih veščinah in se učili veščin za soočanje z izzivi mladostništva. Program bo torej temeljil na metodi izkustvenega učenja.

 mladostJEnorostSKUPINA_A4-1

KDAJ: od OKTOBRA do JANUARJA, 1x tedensko, ob TORKIH ob 16.30 uri.

Prvo srečanje v četrtek, 19.10. v Mladinskem centru Bežigrad

KJE: 1. srečanje v Mladinskem centru Bežigrad , ostala različno po Ljubljani glede na program

KDO: Javni zavod Mladi zmaji

Katarina Žugman, specialistka za mladinsko delo pri JZMZ (10 let), mag. ZDŠ, stažistka ZDT

Jasmina Rački, absolventka ZDŠ, stažistka ZDT

Alenka Brajnik, absolventka ZDŠ

PRIJAVE: PRIJAVA

DOVOLILNICA TUKAJ: Dovolilnica_Mladost_je_norost_2017_splet!