Dejavnosti

USTVARJALNA VOZLIŠČA,ŽIVAHNA SREDIŠČA...

Ključna vloga Zavoda MLADI ZMAJI je izvajanje dejavnosti na način, ki programe naredi dostopne najširši množici.

Zavod MLADI ZMAJI je ustanovila Mestna občina Ljubljana z namenom izvajanja programov, ki bodo mladimi in odraščajočim omogočili kakovostno preživljanje prostega časa. Zavod s tem namenom opravlja več dejavnosti na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.

Zavod MLADI ZMAJI kot krovna organizacija usklajuje tudi delovanje svojih četrtnih mladinskih centrov. Ti v svojih prostorih zbirajo in posredujejo nekomercialne informacije, ki so zanimive tako za mlade kot tudi za tiste, ki se v Ljubljani ukvarjajo z mladimi. Centri tudi koordinirajo, organizirajo in izvajajo prostočasne dejavnosti neformalnega izobraževanja mladih. Pomembno vlogo pa centri odigrajo tudi kot točka za organizacijsko in tehnično pomoč nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela.

Zavod MLADI ZMAJI je do zdaj odprl četrtne centre v Zalogu, Šiški, za Bežigradom in v Črnučah. Izkušnje so pokazale, da središča lahko prispevajo k dobremu počutju mladih v svojem okolju, da omogočajo razvoj idej ter da so pomembna pridobitev za starše in celotno lokalno skupnost. Zavod MLADI ZMAJI upravlja in vzdržuje stavbe oziroma površine četrtnih mladinskih centrov in skrbi za varnost delovanja v njih.

Izvajalci dejavnosti Zavoda MLADI ZMAJI so nevladne nepridobitne organizacije za delo z mladimi v Ljubljani in druge nepridobitne organizacije, neorganizirane skupine mladih ter posamezniki, ki izvajajo projekte in programe za mlade. Tudi prostori zavoda so brezplačno na voljo vsem mladim in organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mlade in so nekomercialnega značaja.

Zavod opravlja pomembno nalogo obveščanja zainteresirane javnosti o svojih dejavnostih in o pomenu, ki ga ima. Pri svojem delu sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, se vključuje v domače in mednarodne povezave. Z rednim spremljanjem in vrednotenjem projektov zavod oblikuje pobude in predloge za izboljšanje stanja na področju dejavnosti za otroke, mlade in družine.
Zavod MLADI ZMAJI se pri delu z mladimi povezuje z Mladinskim svetom Ljubljane, ki deluje kot krovna organizacija vseh mladinskih organizacij v lokalni skupnosti, ter z mrežo informacijskih točk za mlade L’MIT, ki jo zagotavlja šest nepridobitnih organizacij, delujočih na različnih področjih (Društvo ŠKUCMestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona ŽupančičaMladinski informacijski center,CSD Moste Polje – Svetovalnica FužineZdruženje DrogartKUD Anarhiv).