povabilo k soustvarjanju programa mladih zmajev v letu 2018

Mladi zmaji vabimo k sodelovanju vse zainteresirane za oblikovanje in izvedbo programa javnega zavoda v letu 2018. Vabljeni k ogledu celotne dokumentacije.

Zadnji rok za oddajo vloge je 13. december 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je oddana zadnji dan na pošti ali jo prijavitelj osebno vroči na sedežu javnega zavoda zadnji dan do 15.00.

Predstavitev povabila k sodelovanju in odgovarjanje na vprašanja zainteresiranih prijaviteljev na sedežu javnega zavoda, Resljeva 18, 1000 Ljubljana bo potekalo v petek, 24. novembra 2017, od 10. do 12. ure. Prijava za udeležbo na predstavitvi je možna do torka, 21. novembra 2017, do 19. ure, na elektronski naslov info@mladizmaji.si.

Za vse dodatne informacije o povabilu k sodelovanju, javnem zavodu in njegovih enotah, o samem namenu in viziji tega sodelovanja, lahko kontaktirate Upravo in posamezne mladinske centre Mladih zmajev.

Marko Taljan|2017-11-14T01:30:04+01:0013.11.2017|RAZPISI, ZMAJEVSKA BAZA|