povabilo k soustvarjanju programa mladih zmajev v letu 2018

Mladi zmaji vse zainteresirane vabimo k pregledu in proučitvi novega javnega povabila k sodelovanju pri programu javnega zavoda.

Zadnji rok za oddajo vloge je 26. januar 2018.  Za pravočasno se šteje vloga, ki je oddana zadnji dan na pošti ali jo prijavitelj osebno vroči na sedežu javnega zavoda zadnji dan do 15.00.

Predstavitev povabila k sodelovanju in odgovarjanje na vprašanja zainteresiranih prijaviteljev bo potekalo v petek, 19. januarja 2018, od 10. do 12. ure, v prostorih Četrtnega mladinskega centra Bežigrad. Prijava za udeležbo na predstavitvi je možna do četrtka, 18. 1. 2018, do 19. ure, na elektronski naslov info@mladizmaji.si.

Za vse dodatne informacije o povabilu k sodelovanju, javnem zavodu in njegovih enotah, o samem namenu in viziji tega sodelovanja, lahko kontaktirate Upravo in posamezne mladinske centre Mladih zmajev.

Doris Novak|2018-01-25T05:36:12+01:0012.01.2018|RAZPISI, ZMAJEVSKA BAZA|