delimo svoje izkušnje in znanje mladinskega dela

V četrtek, 22. februarja, smo na strokovni ekskurziji v Ljubljani, v sodelovanju z Uradom za mladino Mestne občine Ljubljana, Zavodom BobZavodom Misss in Primorskim svetovalnim središčem, gostili delegacijo nevladnikov, predstavnikov lokalnih oblasti in mladih s Primorske. 

Ti so obiskali mladinske centre Mladih zmajev Črnuče, Zavoda BOB, Zavoda MISSS in Mladih zmajev Zalog, kjer so si ogledali prostore in se seznanili z življenjem in izzivi vsakega izmed njih. Vsi so tudi del partnerske Mreže mladinskih centrov Ljubljane, ki od lanskega leta povezuje 12 ljubljanskih mladinskih centrov. Pomemben del k predstavitvi ljubljanskega mladinskega sektorja je dodala Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL, ki je v pogovoru z gosti z Obale predstavila Strategijo MOL za mlade in njeno uresničevanje v praksi.

Mladi zmaji smo veseli vsake priložnosti za delitev svojih izkušenj, znanja in prostorov saj nam prav takšna srečanja odpirajo vrata do novih partnerstev in povezav, ki nas in celoten mladinski sektor delajo močnejši.

FOTO: Nina Markovič