s posveta o dostopnosti alkohola na večernih kulturnih dogodkih za mlade

V četrtek, 1. marca, smo pri Mladih zmajih Črnuče gostili Posvet o dostopnosti alkohola na večernih mladinskih kulturnih dogodkih za mlade, ki smo ga organizirali z namenom oblikovanja odnosa  do ponudbe alkohola na večernih kulturnih dogodkih. V sodelovanju z mladinskimi in drugimi nevladnimi organizacijami, mladimi (18+), organizatorji dogodkov in odločevalci smo preverjali mnenja, pogoje ter načine na katere lahko alkoholne pijače uvrščamo v ponudbo kulturnih dogodkov.

Posvet predstavlja enega od korakov v procesu iskanja odgovora na vprašanje ponudbe alkoholnih pijač na večernih kulturnih dogodkih Mladih zmajev v studiu Basement, ki je del ponudbe Mladih zmajev Črnuče.

K sodelovanju se je odzvalo okoli 30 udeležencev, predstavnikov organizacij, ki se srečujejo z izzivi pri organizaciji kulturnih dogodkov za mlade. Z nami so bili Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, Mladinski center Kotlovnica, projektna skupina TropTNT (Tveganje Na Tehtnici) Fakultete za socialno delo,  Mladinska postaja Moste, Zavod Bob, Društvo Projekt Človek, Mladinski center Litija, Zavod Zvezde so blizu, Mladinski center ULCA, Alcohol Policy Youth Network, Združenje DrogArt, Mladinska mreža MaMa.

Srečanje je potekalo v dveh delih. Prvi del je bil namenjen predstavitvi izhodišč, primerov, praks in stališč o ponudbi alkohola na kulturnih dogodkih za mlade s strani dveh organizacij. Svoj pogled in izkušnje sta nam predstavila Jan Peloza iz Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, ki deluje na področju  ozaveščanja o posledicah porabe alkohola med mladimi in širšo populacijo, ter spodbujanju zagovorništva za bolj celostno alkoholno politiko na državnem in mednarodnem nivoju in Rok Kosec, mladinski delavec iz Mladinskega centra Kotlovnica, ki že vrsto let organizira dogodke in koncerte z udeležbo mladih na katerih so v ponudbi tudi alkoholne pijače.

V drugem delu posveta smo nadaljevali z delom v skupinah ,  v katerih smo razmišljali o taktikah pri organizaciji dogodkov za zmanjševanje tveganja neželenih posledic uživanja alkohola. Skozi proces nas je vodila projektna skupina TropTNT (tveganje na tehtnici) Fakultete za socialno delo, pod vodstvom dr. Vere Grebenc. V manjših skupinah smo razmišljali o različnih nevarnostih, grožnjah in dobičkih/prednostih, tako na dogodkih kjer je prisoten alkohol, kot tudi na dogodkih, kjer ni možno kupiti alkohola in iskali načine, kako jih preprečiti oziroma omiliti.

Na podlagi predstavitve rezultatov dela skupin smo prišli do zaključkov, da je potrebno problematiko ponudbe alkohola na dogodkih, ki se jih udeležujejo tudi mladi, stalno prevpraševati in celostno nagovarjati. Za ponujanje alkohola na dogodkih je potrebno v mladinskih centrih vzpostaviti jasno politiko do alkohola, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi mnenja in potrebe mladih. Pomembno je upoštevanje konteksta lokalne okolice (tip naselja in ponudba v lokalnem okolju) in vzporedno vključiti tudi preventivne vsebine s katerimi opozarjamo na neželene posledice oziroma zlorabe pri uživanju alkohola. V vseh kontekstih pa se je potrebno izogibati kakršnemu koli spodbujanju uživanja alkohola tako pri mladih, kot pri ostalih.

Poročilo s posveta.