za rast in razvoj mladinskega dela

Na eni strani prostor mladinskega dela pospešeno raste in se razvija. Na drugi strani pa njegova hibridna narava na presečišču med socialnim delom, poučevanjem in učenjem, zdravjem in socialno oskrbo ter terapevtsko podporo terja številna znanja ter spekter veščin, ki jih mladinski delavec potrebuje za celostno obravnavo posameznih mladih in njihovih družin. Zato zlasti poglobljeno mladinsko delo potrebuje nenehno strokovno podporo, navdih in stik s svetovnimi smernicami ter izkušnjami.

Na povabilo Ksenje Perko, direktorice Mladih zmajev, iz Velike Britanije v Slovenijo prihaja Brian De Lord, strokovnjak za delo z ranljivimi mladimi in njihovimi družinami skozi izobraževanje in terapevtsko podporo.

V okviru njegovega obiska Mladi zmaji v torek, 27.3.2018, prirejamo dva dogodka. Prvi je namenjen širšemu področju mladinskega dela in z njim povezanih izzivov, drugi pa je namenjen poglobljenim temam in metodam za mladinske delavce z večletnimi izkušnjami.

1. predavanje: mladinsko delo v mestu

 TOREK / 27.3.2018 / OD 9H DO 10.30H / ART CENTER PIONIRSKEGA DOMA, KOMENSKEGA 9, LJUBLJANA

Prijave so zaključene!

2. usposabljanje z oddihom za izkušene mladinske delavce: vzpostavitev refleksivne osnove za učinkovito mladinsko delo

TOREK / 27.3.2018 / OD 14H DO 19H / MLADI ZMAJI ZALOG, ZALOŠKA 220, LJUBLJANA

Prijave so zaključene!

kdo je brian de lord?

Leta 1994 je ustanovil organizacijo Pupil Parent Partnership, z namenom vzpostavitve podpornega okolja za izključene in ranljive mlade. V 20-ih letih je organizacijo pripeljal od enega izvajalca aktivnosti za 15 mladih, do registrirane (Ofsted / Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) samostojne šole na treh lokacijah v zahodnem Londonu, ki jih obiskuje 150 mladih.

Poleg tega je na svoji profesionalni poti ustvaril obsežen portfelj raziskovalnih in zagovorniških projektov, ki jih je financirala in objavila Evropska komisija, kar je privedlo do bolj neposrednega osredotočanja na prenos tovrstnih lokalnih praks po vsej Evropi.

Brian je ustanovil tudi dobrodelno ustanovo, imenovano Europeace Youth kot poskus uskladitve njegovih preteklih izkušenj z novimi, inovativnimi strukturami za podporo ranljivim otrokom, njihovim družinam in skupnostim; na podlagi sistemsko bazirane metodologije in praks, ki so vmesni člen med zakonskimi storitvami, da bi lahko povečali učinkovitost in trajnost njihovih posegov.

Danes je generalni direktor Double Helix Resurses (DHR), zasebnega neprofitnega podjetja, ki ga je vzpostavil septembra 2015, z namenom izobraževanja, terapevtske podpore, akreditiranega usposabljanja in s tem povezanih virov za tiste, ki delajo z ranljivimi otroci in mladimi v težavah ter z njihovimi družinami. DHR je mreža strokovnjakov in raziskovalcev, ki podpirajo podjetje in si prizadevajo za delo na posebnih pobudah in projektih, ko se zanje pojavijo priložnosti. Podjetje ponuja akreditirana izobraževanja, izobraževalne in terapevtske vire ter posege za travmatizirane osebe, družine in skupnosti. Več o Double Helix Resurses.

Brianovi trenutni projekti:

  • Citizen 2020, projekt medkulturne in protiradikalne komunikacije, za razvoj veščin in lastnosti, ki prospevajo k razumevanju za skupno življenje v skupnostih
  • Tales @ Home: projekt Erasmus +, ki podpira vlogo družine pri razvijanju jezikovnih veščin držav gostiteljic za migrante in begunce
  • We Hear You: projekt Erasmus +, ki podpira strokovnjake na področju marginaliziranih mladih, za razvoj veščin pri participaciji v demokratičnih aktivnostih in strukturah
  • Brent River College: akreditiran DHR trening za zapsoslene v LB of Brent Pupil Referral Unit
  • SIMRA II: projekt financira EK, osredotoča se na mentorsko podporo za begunske ženske in dekleta
  • Terapia, poučevanje modula ‘Delo z mladostniki’ v okviru magistrskega študija psihoterapije

VABLJENI!

Info: Kaja Vuk / kaja.vuk@mladizmaji.si / 051 282 140

Ksenja Perko|2018-03-25T06:11:08+02:0009.03.2018|DELAVNICA, DIALOG, DOGODEK, MREŽA MLADINSKIH CENTROV LJUBLJANE|