mladi zmaji krepijo svoje moči z novo mladinsko delavko in delavcem

Mladi zmaji smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »JR Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki nam je v okviru operacij »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2« omogočil zaposlitev ene mladinske delavke in enega mladinskega delavca, in sicer za obdobje 9 mesecev, pri čemer 8 mesecev sofinancira ministrstvo, 1 mesec in vse nadaljnje morebitne mesece zaposlitve pa Mladi zmaji. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Poudarek pri vseh aktivnostih, ki jih bosta mladinska delavka in delavec izvajala bo na neformalnem učenju in spodbujanju uresničevanja idej mladih.

Delavec na »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« bo opravljal sledeče naloge: vodenje in koordiniranje uličnega dela; promocija aktivnosti uličnega dela; delovanje na izdelavi strategije uličnega dela Mladih zmajev; skrb za nabavo materialov potrebnih za nemoteno delovanje ekipe; skrbel bo za obveščanje zainteresirane javnosti, mailing listo, družbena omrežja, izdelavo promocijskega materiala; organiziral bo mesečne sestanke kjer se bo evalviralo in načrtovalo preteklo/prihodnje delo.

Delavka na »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2« bo opravljala sledeče naloge: obveščanje, promocijo in odnose z javnostmi – skrbela bo predvsem za večjo prepoznavnost Mreže mladinskih centrov Ljubljana (obveščanje, promocija, upravljanje družbenih omrežij,…); udeleževala se bo rednih mesečnih srečanj z namenom vsebinske podpore ter zastopanja skupnih interesov; oblikovala bo standarde in pogoje za delovanje ter podporo mladinskim centrom v mreži; sodelovala bo pri pripravi in izvedbi izobraževanja za mladinske delavce; pomagala bo pri pripravi in izvedbi skupnih projektov (Kolaž mladosti, Evropski teden mobilnosti, Dan za spremembe, promocijske aktivnosti,…); sodelovala bo pri pripravi in izvedbi posveta mladinskih centrov v mreži; pisala bo poročila.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Alen Kraševec|2019-04-01T05:12:47+02:0015.03.2018|MLADINSKO DELO, MREŽA MLADINSKIH CENTROV LJUBLJANE, ULIČNI ZMAJI, ZMAJEVSKA BAZA|