moja revolucija: revolucionarni vikend v bologni in mladinski manifest

Ekipa dobrega ducata prostovoljk in prostovoljcev, ki delujemo po mladinskih in nevladnih organizacijah v Sloveniji, je na petkovo jutro 8. junija 2018 odšla z udobnim kombijem iz Ljubljane v mesto Bologna v sosednji Italiji,  kjer se nam je na poti pridružilo šest mladoletnikov brez spremstva s statusom mednarodne zaščite iz dijaškega doma v Postojni.

Skupaj smo v času vikenda do vključno 10. junija ustvarjali v dvorcu in palači Pallavicini po smernicah projekta Moja Revolucija, financiranega s strani evropskega programa Evropa za državljane – Evropski spomini, ki je bil ustvarjen z namenom večjega vključevanja mladih in civilne družbe v odločevalskih procesih v strukturah moči na nacionalni ravni preko skupnih evropskih institucij. Preko sto udeležencev iz Poljske, Avstrije in Slovenije je bilo razdeljenih v delovne skupine, v katerih se je po temah razglabljalo in nabiralo predloge s področij mladine, medicine, ekonomije, šolstva, prava, glasbe in umetnosti.

V diskusijah smo razgovarjali, kaj bi lahko na svetu spremenili in izboljšali, opozorili ter kako bi lahko nadgradili obstoječe družbene norme in sisteme v vsakdanjem okolju človeštva nasploh. Vsakdo je prispeval po svojih zmožnostih, tako da se je nabralo mnogo predlogov in neuradnih pobud, ki bodo predane evropskim poslancem in poslankam ter jim jih bo tudi predstavilo dvajset predstavnikov mladih v krovni ideji vseobsežnega mladinskega manifesta.

Tako je projekt tudi most med evropskimi institucijami in civilno družbo ter nacionalnimi institucijami, preko nevladnih in prostovoljskih organizacij. Tu se tudi udejanjata demokratično načelo in vladavina ljudstva iz reprezentativne institucionalne perspektive kot iz civilnodružbenega nazora. Dogodek ni osamljen tovrsten primer zbiranja predlogov za izboljšanje razvoja Evrope oziroma Evropske skupnosti, ampak bo podobno naravnana zadeva ponovno izvedena v mesecu septembru na Dunaju, kjer se bo še okrepilo načrtno prizadevanje za izvedbo podobnih dogodkov.

Evropska unija potrebuje kvalitetno razvojno in družbeno politiko, saj je bila v zadnjem polpreteklem stoletju energija usmerjena bolj k medsebojnemu povezovanju, integraciji in vzpostavitvam sodelovanj, preprečevanju vojn in pravični razdelitvi gospodarskih dobrin ter povečanju števila držav članic na evropskem kontinentu, na katerem smo se danes vsi državljani Evropske unije kar čez noč znašli pred temeljnim kamnom razvoja celotnega evropskega prostora, ki dobršen del zgodovine služi kot zgled in ogledalo celotnemu svetu.

Vsi udeleženci smo bili deležni prijaznega sprejema pri italijanski prostovoljskI organizaciji GVC, ki je pripravila tokratno srečanje v sodelovanju z avstrijsko razvojno organizacijo Suedwind, poljskim društvom BRF in slovenskim društvom Focus, vsem pa je skupno delovanje na področju aktivnega državljanstva in spodbujanje participacije civilne družbe v odločevalskih procesih. Nabor prostovoljcev je ob sodelovanju z mladinskimi in nevladnimi organizacijami v Sloveniji organiziralo omenjeno društvo Focus, društvo za sonaraven razvoj, ki beleži bogato zgodovino projektov v prid razvoja kvalitetnih družbenih prvin in se v svojih prizadevanjih povezuje z mednarodnimi organizacijami za dosego še boljše prihodnosti nas vseh, tako doma kot po svetu.

Bologna je bila v zgodovini stičišče konfrontacij družbenih skupin in redov, predvsem oblasti in cerkve, med prvo in drugo svetovno vojno pa je v njej nastalo več odporniških gibanj. O vojnem dogajanju smo imeli priložnost prisluhniti recitalu, ki ga je ob pojedini pic pripravil organizator. Mesto, kjer prebivalstvo še vedno burijo duhovi vojne zgodovine, je polno študentov, zabav, dogajanj in prireditev na prostem ter je znano po številnih protestih in demonstracijah. Mnogi viri navajajo, da naj bi bila bolonjska univerza med najstarejšimi v Evropi, mesto pa krasijo tudi bogato založene knjižnice. Bolonjska reforma je šolstvu prinesla enoten izobraževalni sistem po vsej EU, pred njo se je vsaka država zanašala na svojega. Posredno se je od tu pri snovanju projekta tudi znašlo naslovno ime delavnic in mladinskega manifesta – REVOLUCIJA in pika!

Avtor prispevka: Jan Omahne

Urša Kaplan|2018-08-10T19:00:21+02:0010.08.2018|DELAVNICA, DIALOG, MEDNARODNO|