bite of art – soustvarjamo mednarodni projekt – naj te ugrizne umetnost

Med 4. in 8. novembrom smo se Mladi zmaji v Valenciji udeležili prvega srečanja koordinacijske skupine mednarodnega projekta BITE of Art  (“Naj te ugrizne umetnost” ) v okviru katerega smo s partnerji postavljali temelje za nemoteno izvajanje aktivnosti projekta. Poleg tehničnega vidika njegove izvedbe in razvoja osnovne strukture inovativnega modela BITE of Art, je projektna skupina analizirala trenutni položaj sodobnih umetnikov in kulturnih izvajalcev v Evropi.

S partnerji smo razpravljali  o izvajanju raziskav med ponudniki kulturnih vsebin in mladimi, ki bodo služile oblikovanju osnutka poslovnega modela BITE, in bodo nakazale kako zagotoviti največji vpliv  vsebin BITE  na dogodke sodobne umetnosti v Evropi.

Pomembna prednost, ki bo prispevala k uspehu pilotnega projekta bodo dosedanje izkušnje in najboljše prakse vključenih partnerskih  organizacij in predvsem gostiteljske organizacije v Valenciji –  Muzej sodobne umetnosti “El Carme”. Slednjemu  je v preteklih treh letih uspelo povečati  obisk muzeja  za 350% med temi je bil zelo velik delež mladih.

Projekt BITE of Art  (“Naj te ugrizne umetnost” ) je namenjen opolnomočenju izvajalcev na področju kulture z znanjem trženja, poslovanja, IKT in komuniciranja, v kombinaciji z izvedbo inovativnih dogodkov  sodobne umetnosti  ter  oblikovanjem celovitega paketa, katerega cilj je na novo definirati pristop sodobne umetnosti do trga in spodbuditi  mlade kot novo občinstvo  sodobne umetnosti.

Projekt podpira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.