mladost (je) ni norost – konferenca – duševno zdravje mladih

Javni zavod Mladi zmaji vas v petek, 13. decembra 2019, vabi na konferenco Mladost je ni norost: Duševno zdravje mladih. Konferenca bo potekala v Ljubljani na dveh lokacijah. Strokovni del bo potekal v Mestnem muzeju v Ljubljani, družabno glasbeni večer pa pri Mladih zmajih Črnuče.

PODROBNEJŠI URNIK KONFERENCE:

08:00 – 08:30     registracija

08:30 – 09:00     uvod in predstavitev osebne zgodbe

09:00 – 09:30     Pika Rajnar: EFT bliskovito in učinkovito orodje za (neprijetne) občutke

09:30 – 09:50     predstavitev raziskave Pedagoške fakultete Ljubljana: dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav

10:00 – 11:00     predavanje s pogovorom Brian De Lord: Influence of Trauma on mental health

11:00 – 11:15     odmor

11:15 – 12:15     predavanje s pogovorom Suzana Krstić: Family and mental health

12:25 – 13:00     pogovor s psihiatrinjama dr. Majo Drobnič Radobuljac in dr. Barbaro Plemeniti Toleski: Vključevanje psihiatrije pri delu z mladimi

13:00 – 14:00     kosilo v lastni organizaciji

14:00 – 16:00     delavnice

16:00 – 16:15     odmor

16:15 – 17:00     

18:00 – 21:00     glasbeni večer pri Mladih zmajih Črnuče: skupina Regen, Urh Mlakar (UM) ter Jani Kovačič z Ana Pupedan

Konferenca je namenjena strokovnim delavcem različnih profilov iz cele Slovenije, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi z različnimi duševnimi stiskami. Skupaj bomo spoznavali sodobne pristope pri obravnavi mladih s težavami in se skozi praktične delavnice z njimi tudi spoznali.

Naša želja je, da se med seboj spoznamo, družimo, izmenjamo izkušnje in tkemo trdno vez, saj nas družita isti namen in cilj: skrb za prihodnost mladih in zvišanje strokovnega nivoja mladinskega, psihosocialnega, svetovalnega ter psihoterapevtskega dela s populacijo med 10. in 29. letom starosti.

Del konference bo potekal v angleškem jeziku, kjer ne bo omogočenega prevajanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite!
Število mest je omejeno na 80 oseb.
Kotizacija za celotno konferenco znaša 25 EUR
in jo poravnate po prijavi, najkasneje do 5. decembra 2019.

KLIKNI ZA PRIJAVO

Za dodatne informacije se obrnite na konferenca@mladizmaji.si ali na 041 662 132 (Jerneja Munc, mobilna psihosocialna svetovalka, Javni zavod Mladi zmaji).