bus news vol. 4: ljuba in drago imata grafično podobo!

Pri zahtevnih in multidisciplinarnih projektih je lovljenje časovnice vedno velik izziv. Še sploh, če gre za odprt, transparenten, demokratičen proces sodelovanja. Tako časovnica drsi v desno smer in časovni trak se razteza v (neskončno) prihodnost. Zatorej, če smo celostno grafično podobo projekta načtovali že v avgustu, smo njeno končno podobo dobili na prav zadnji dan letošnjega oktobra. Ekipa udeležencev, mentorjev in partnerjev projekta je za trenutek odložila del in se snidela na kostanjevem pikniku v Mladinski postaji Moste, kjer je avtobus št.132 preživel 6 tednov svojega novega življenja.

Načelo: “Nič za mlade brez mladih” je naše ključno načelo in tako je tudi s celostno grafično podobo projekta mobilnega mladinskega centra Ljubljani. Komunikacijski ekipi v projektu so se za grafično vizualizacijo projekta pridružile mlade avtorice celostne grafične podobe Ljube in Draga: Petra Filipič, Teja Samsa, Eva Sešek in Katarina Žniderič. Dekleta, ki so polna idej in že vse od poletja tudi spretno rokujejo z raznovrstnimi napravami pri fizičnem izdelovanju prostora avtobus  in njegovih elementov.

Izziv: Kako stisniti vse ideje, poglede, karakterje, obveznosti, dogovore vseh sodelujočih na projektu – v eno formo? Tako, kot se vse to zrcali v prostoru in izgledu avtobusa samega? In to zato, ker sta Ljuba in Drago vključujoča, sodelovalna, odprta in demokratična.

Do končnega izdelka nam je z delavnico na temo grafične podobe pomagal oblikovalski strokovnjak Miha Artnak iz strateško-oblikovalskega studia Ljudje.

Zadana naloga oblikovalk je bila – kako?

  • vzpostaviti odnos med Ljubo in Dragom
  • vključiti prostor (projekt / bus) v grafično podobo
  • slediti jedrni vrednoti projekta: Mobilni mladinski center je vključujoč

Znak: Znak je monogram, oziroma okrajšava imena mobilneg mladinskega centra Ljuba in Drago. Črki L in D ločuje pika, ki ponazarja skrivnostno razmerje med Ljubo in Dragom. Prav tako predstavlja točke, cone v katerih se mobilni mladinski center pojavlja. S tem povezujemo mobilni mladinski center tudi z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana.

Izbrana osnovna barvna paleta – modra (pantone 7698 C), rumena (pantone 136 C), rdeča  (1817 C) in črna (pantone RICH BLACK) – je navdih našla v barvni paleti notranjosti avtobusa – prostora druženja.

Ljuba in Drago sta vključujoča, zato lahko črke polnega imena, ki se pojavljajo znotraj črk L in D, beremo oziroma interpretiramo vsak po svoje. Ljuba in Drago sprejemata Joro, Raga, Buo, Jubo, Juga, Buga in vse ostale.

Splošen vtis, ki ga znak daje, je tudi spodbuda za prestopanje mej, za korak izven okvirjev, za eksperimentiranje in izzivanje statusa quo, za nekaj po svoje, za nekaj zelo edinstvenega in neponovljivega, kar mladost sama tudi je.

Primera uporaba znaka:

Pod vodstvom mentorice Tadeje Bučar, je komunikacijska ekipa v zgodnji fazi projekta iskala pozicijo, ki jo bo projekt zavzel. Kaj je v resnici avtobus, predelan v mobilni mladinski center? Kaj je njegova funkcija? Kaj ta prostor ponuja, omogoča, izboljšuje? Kakšno vrednost prinaša mladim in mestu?
S pomočjo raziskave med mladimi in intenzivnih brainstormingov udeležencev projekta, smo ugotovili, da je ključna vrednost, ki jo projekt ponuja: omogočanje druženja. Kaj pa nam pomeni druženje? Druženje je lahko s samim seboj, s prijatelji ali s spoznavanjem novih ljudi. V enem stavku, ki se je porodil nekje na poti v procesu, je zaobjeto naše ključno sporočilo, ki ga želimo deliti in širiti: “Prostor, kjer lahko samo si in ni treba nič kupiti.”
Ta razmislek z ugotovitvami nam je služil za formiranje pozicijskega slogana. Trenutno sta v igri dva. Kateri vam je ljubši?

Ljuba in Drago: Dostava druženja v vse kotičke Ljubljane.

Ljuba in Drago: Plac za henganje.

Slogan kot komunikacijski element pa smo zelo hitro videli kot nekaj dinamičnega, spremenljivega, nekaj, kar živi skupaj z uporabniki Ljube in Draga in ga le-ti tudi soustvarjajo. Slogan oz. besedno sporočilo, kratek stavek ali ‘puncline’ želimo v nadaljevanju uporabiti kot igrišče za izražanje mladih, za glas mladih, ki ga širimo skozi komunikacijske kanale. Slogan meseca? Izjava tedna? Misel leta? Ja, vse to!