Razpis za direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 43/14, 8/15 in 29/18) ter 33. člena Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji Št: PZ-134/2015:1, Svet Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje mladih, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica sveta Monika Šterlek, razpisuje delovno mesto DIREKTORJA.  Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še pogoje opisane v prilogi. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 31. 8. 2020.

RAZPIS ZA DIREKTORJA JZ MLADI ZMAJI (PDF)
Vanja Krmelj|2020-07-22T08:46:20+02:0014.08.2020|JAVNO POVABILO, RAZPISI, ZMAJEVSKA BAZA|