Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj

Naš projekt Preobrazbe avtobusa v mladinski center je ena izmed 15 dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja, na razpisu Mesta >> mestom.

Iskali so dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja. Iz nabora 29 prejetih prijav je  komisija izbrala 15 dobrih praks. Izbor so utemeljili z naslednjimi besedami: “Mobilni mladinski center, ki pripelje priložnost za druženje in aktivnosti v vsako sosesko ali vas, je odlična rešitev tako za slovenska mesta kot podeželje. Posebej za ta namen prilagojen avtobus zagotavlja dostopnost aktivnosti širši skupini mladih uporabnikov. Koncept pa je mogoče prilagoditi tudi drugim ciljnim skupinam.”

Dobre prakse si lahko ogledate 13. aprila 2021 na Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom, kjer boste lahko spoznali dobre prakse slovenskih mest, zastavili vprašanja njihovim nosilcem in izvedeli, kako sta se prenosa dobre prakse lotili slovenski mesti v URBACT omrežjih. Ljuba in Drago se bosta predstavila v sklopu Mesta mestom #3.

Več informacij in možnost prijave najdete na spletni strani Mesta mestom.

foto: Avtor Jon Žagar

Nina Centa|2021-04-08T10:42:40+02:0008.04.2021|LJUBA IN DRAGO, MLADINSKO DELO|