Predstavljamo dobre prakse: gostili smo srečanje “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku”

V petek, 1. 10. 2021, smo v prostorih Četrtnega mladinskega centra Zalog, v sodelovanju z Uradom za mladino Mestne občine Ljubljana in Mrežo MAMA, v okviru mednarodnega partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT,  gostili  srečanje “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku”.

V uvodu je udeležence obiska pozdravil vodja projektov Mreže MaMa, Urban Krevl, ki je kot koordinator obiska predstavil aktivnosti v okviru obiskov »Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku«.  Srečanja se je udeležila predstavnica Mestne občine Novo mesto.

Katarina Gorenc, vodja urada za mladino Mestne občine Ljubljana je na obisku predstavila Razpis za sofinanciranje projektov in programov, vzpostavitev mreže ljubljanskih mladinskih centrov in delovanje in podporo Javnemu zavodu Mladi zmaji.

Marko Taljan, pomočnik direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji je predstavil Mestni inkubator, ki je namenjen mladim Ljubljančankam in Ljubljančanom, v katerem Mladi Zmaji ideje mladih (18-29 let) spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničitvi. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za izbrane projekte. Zasnovan je tako, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispeva k boljši kakovosti življenja v mestu. Trenutno je v teku Javno povabilo mladim za prijavo v 6. sezono programa Kaj je dobro in je lahko še boljše?.

V sproščenem vzdušju smo udeleženci zaključili dogodek in si bili enotni, da je pri uspešnem izvajanju mladinskega dela ključno kakovostno in tesno povezovanje z lokalnimi – četrtnimi oziroma krajevnimi skupnostmi.

Projekt Europe Goes Local je namenjen dvigu kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med različnimi deležniki, ki so dejavni na občinskih ravneh. Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in mednarodni ravni ter se med seboj smiselno prepletajo. Namenjene so prenosu dobrih praks, medsebojnemu učenje in mreženju akterjev s področja mladinskega dela. V projektu sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity.

Marko Taljan|2021-10-06T09:11:30+02:0005.10.2021|MEDNARODNO SODELOVANJE, POVEZOVANJE, UČENJE|