MLADOST (JE) NI NOROST – MOJA MISEL IMA ŠE SMISEL?
mednarodna konferenca o duševnem zdravju mladih

Leto in 9 mesecev. Košček časa naših življenj, ki nima primerjave v zgodovini človeštva. Ima moja misel sploh še smisel? Ali je vse zgolj strah, jeza, žalost in epidemija?

Javni zavod Mladi zmaji vas v petek, 3. 12. 2021, vabi na konferenco o duševnem zdravju mladih. Skupaj bomo iskali odgovore na dileme tega časa.

Letos smo povabljenim strokovnjakom ponudili izziv – vsako njihovo predavanje ali potek delavnice bo neposredni odgovor na eno izmed resničnih zgodb mlade osebe iz časa epidemije.

Konferenca bo potekala v živo, v M hotelu, Derčeva 4, Ljubljana, ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. V primeru zaprtja države bo konferenca potekala preko spleta.

PODROBNEJŠI URNIK KONFERENCE:

8:30 – 9:00  Registracija

9:00 – 9:30  Uvod

9:30 – 10:30  Predavanje s pogovorom: Nina Babič, univ. dipl. psih., šolska psihologinja

10:30 – 11:00  Odmor

11:00 – 12:00 Predavanje s pogovorom: dr. Avi Goren Bar (Izrael), klinični psiholog, art terapevt, supervizor, PREDAVANJE BO POTEKALO V ANGLEŠKEM JEZIKU

12:00 – 12:30 Predstavitev raziskave Mladina 2020: dr. Andrej Naterer

12:30 – 14:00  Odmor za kosilo

14:00 – 15:30 Delavnice:

  • Suzana Krstić, geštalt psihoterapevtka (Srbija) – Grupa Hajde da, DELAVNICA BO POTEKALA V ANGLEŠKEM JEZIKU
  • Projekt Kako si? – Društvo študentov psihologije
  • Vesna Kastelic, prof. razrednega pouka – Sistemske postavitve
  • Jerneja Munc, psihosocialna svetovalka – Javni zavod Mladi zmaji

15:30 – 16:00  Odmor

16:00 – 17.00 Pogovor med dr. Matejo Hudoklin, univ. dipl.psih., direktorico SCOMC in mlado osebo o izzivih v času epidemije

17.00 – 18:00  Povzetki in zaključek konference

20:00 – 22:00 Glasbeno družabni večer:

  • Glasbeni nastop Kiki, zmagovalke natečaja Hit betona (Javni zavod Mladi zmaji)
  • Plesni nastop – Lara Nedeljković in Klemen Dremelj

9:30 – 10:30 Predavanje s pogovorom: Nina Babič, univ. dipl. psih., šolska psihologinja


foto: Osebni arhiv

Nina Babič, univ. dipl. psih., je certificirana voditeljica Familylabovih seminarjev za starše, mladostnike, strokovne delavce (osnovnošolski kolektivi, svetovalni delavci, Šola za ravnatelje) in zaposlene v podjetjih; dolgoletna pedagoška vodja ZPM, edukatorka prostovoljcev, danes predsednica te ustanove; izvajalka izobraževanj in supervizij za svetovalce TOM telefona, izobraževanj za mentorje otroškega parlamenta, vzgojitelje na letovanjih RK in ZPM ter podobnih organizacij; dolgoletna prostovoljka pri društvu HOSPIC, kjer je spremljala umirajoče, delala z žalujočimi odraslimi, otroci in mladostniki, predavala in izvajala delavnice v okviru detabuizacije umiranja, smrti in žalovanja otrok. Žarišče njenega dela je komunikacija z otroki in mladostniki o tabu temah (bolezen, smrt, revščina, spolne zlorabe, nasilje v družini, ločitve, medvrstniško nasilje, spolnost, “neprimerni občutki”, ki so v nasprotju s splošnimi pravili odraslih). Zaposlena je kot šolska svetovalna delavka in nudi dodatno strokovno pomoč učencem s čustveno vedenjskimi težavami in stiskami psihološke vrste na OŠ Martina Konšaka v Mariboru.

11:00 – 12:00 Predavanje s pogovorom: dr. Avi Goren Bar (Izrael), klinični psiholog, art terapevt, supervizor, PREDAVANJE BO POTEKALO V ANGLEŠKEM JEZIKU


foto: Osebni arhiv

Dr. Avi Goren-Bar from Israel, besides holding a senior lecturer position in the Masters Program of Art therapy in his country, has been working for almost ten years in Slovenia as well as in Croatia, Serbia, Greece, Hungary and Turkey. He has published three books: the Secrets of Expressive Arts Therapy & Coaching in Amazon Publishing, Clinical Expressive Arts Therapy in Theory & Practice in Cambridge Scholars Publish in and lately his book An Introduction to Jungian Coaching has been published in Routledge Publishing House London. Dr. Goren-Bar initiated the five Expressive Arts programs in five countries including Expressive Arts therapy & Coaching in Ljubljana, and during the Corona pandemic he established the Jungian Coaching Online program going into its third generation. Avi is a certified Clinical & Educational psychologist, Jungian & CTI coach, member of the European Gestalt Association and a great lover of Slovenia and its people where he established our Expressive Arts community along with Andreja Anžur from ISSA and their teaching team.

14:00 – 15:30 Delavnice: Suzana Krstić, geštalt psihoterapevtka (Srbija) – Grupa Hajde da, DELAVNICA BO POTEKALA V ANGLEŠKEM JEZIKU


foto: Osebni arhiv

Suzana Krstić Living in Belgrade. Psychologist, Gestalt therapist and freelance trainer, she is working in the field of non formal education since 1995. She has been trained in Gestalt therapy, she has gone through the education of Carl Gustav Jung’s analytical psychology about symbols and dreams, she has gone through the Bert Hellinger process for Family constellation. At this moment, she is trying to combine all her knowledge and life experience, to share with people everything she learnt and felt during her life.

14:00 – 15:30 Delavnice: Projekt Kako si? – Društvo študentov psihologije


foto: Jon Žagar

Kako si? je izobraževalni projekt, ki ga ob dnevu svetovnega dneva duševnega zdravja (10. oktober) organizira Društvo študentov psihologije Slovenije.

Vsako leto pripravijo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo splošno javnost ozavestiti o problematiki, vezani na duševno zdravje in ponuditi čim bolj strokovne ter ažurne informacije. Aktivnosti, ki jih v okviru projekta pripravljajo za udeležence, zajemajo predavanja, delavnice, okrogle mize, projekcije filmov s strokovnim komentarjem, gledališke predstave in literarne večere. Z raznolikostjo aktivnosti skušajo zajeti čim več zanimivih področij izbrane teme ter jo na poljuden način predstaviti javnosti. Projekt je v začetnih letih delovanja potekal le v Ljubljani, sedaj pa se obsežen program dogaja tudi v Mariboru.

Zraven glavnega dela projekta v oktobru so člani ekipe Kako si? celo leto zelo aktivni na socialnih omrežjih, kjer poskušajo  z informativnimi in z literaturo podkrepljenimi objavami opozoriti na pomembnost skrbi za duševno zdravje.

14:00 – 15:30 Delavnice: Jerneja Munc, psihosocialna svetovalka – Javni zavod Mladi zmaji


foto: Jon Žagar

Jerneja Munc prof. lik. umet., zaposlena kot mobilna psihosocialna svetovalka, Javni zavod Mladi zmaji
Delo z ljudmi in umetnost sta dve področji zanimanja, ki sta me v življenju najbolj zaznamovali. Že zgodaj sem se srečala z ranljivimi skupinami ljudi, najprej kot prostovoljka v mladinskem centru in kasneje kot strokovna delavka v različnih organizacijah. Posvečala sem se otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so bile posledica nasilja in različnih oblik zlorab. Delo z njimi me je še posebej pritegnilo, želela sem biti oseba, ki jim bo znala prisluhniti in pomagati v stiski, zato sem opravila strokovni izpit s področja socialnega varstva, kasneje pa sem postala svetovalka za nasilje v družini in spolne zlorabe. Vse to pa sem nadgradila še s študijem terapije z izrazno umetnostjo (Expressive Art Therapy) pri dr. Aviju Goren-Baru.

14:00 – 15:30 Delavnice: Vesna Kastelic, prof. razrednega pouka – Sistemske postavitve


foto: Osebni arhiv

Vesna Kastelic, mama dvema odraslima hčerkama in babica sedemletnemu vnučku. Diplomirala sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk s področja govornega nastopanja. Štirideset let sem posvetila delu z otroki. Znala sem jim prisluhniti, svetovati, jih spodbujati in videla v njih potenciale za optimalen osebnostni razvoj.

Leta 2017 sem po štiridesetih letih  dela v osnovni šoli prestopila v svoje bogato tretje življenjsko obdobje. Poleg osebnega in poklicnega življenja sem vsako leto 28 let zapored namenila čas  delavnicam s področja osebnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Zadnje leto pa sem se izobraževala s področja sistemskih postavitev na Inštitutu za sistemske postavitve pri Nataši Čebulj in v februarju bom zaključila šolanje.

Moja srčna želja in namera je vzbuditi v vsakem človeku, ki to želi, njegov lastni potencial in ga podpreti na poti do srečnega in uspešnega življenja.

Povezati želimo strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi. Osvetlili bomo tematiko stisk in pomanjkanja občutka smisla med mladimi v obdobju epidemije. S pomočjo zgodb mladih bomo odgovarjali na konkretne dileme in težave, ki so se pojavljale, in z vami preverjali konkretna orodja, da jih boste uporabili pri delu z mladimi.

Želimo vas spoznati, izmenjati izkušnje in stkati trdno vez. Družijo nas namreč isti nameni in cilji: skrb za prihodnost mladih v negotovih časih ter izboljšanje strokovnega dela na mladinskem, psihosocialnem, svetovalnem in psihoterapevtskem področju s populacijo med 10. in 29. letom starosti.

*Del konference  bo potekal v angleškem jeziku, kjer ne bo omogočenega prevajanja.

Število mest je omejeno na 80 oseb. Kotizacija za celotno konferenco znaša 35 €, ki jo poravnate po prijavi, najkasneje do 1. 12. 2021.

KLIKNI ZA PRIJAVO

Za dodatne informacije se obrnite na: konferenca@mladizmaji.si ali na 041 662 132 (Jerneja Munc).

Jerneja Munc|2021-11-25T23:40:48+01:0015.11.2021|DELAVNICA, DUŠEVNO ZDRAVJE, IZOBRAŽEVANJE, KONFERENCA, MLADI, NEGOTOVOST, USPOSABLJANJE, ZMAJEVSKA BAZA|