Radio Eter o mladih in odnosu do politik

»Radio Eter na volitvah« se glasil slogan predvolilne medijske kampanje, ki jo je pripravila ekipa mladinskega radia – Radia Eter. V predvolilnem obdobju so preko družbeno-političnih vsebin želeli angažirati mlade, da se udeležijo volitev ter avtonomno in suvereno sprejmejo odločitev, ki bo krojila, ne le naslednja 4 leta, temveč njihovo prihodnost.

Motivacija za angažiranje ekipe okoli volitev je bilo dejstvo, da so se mladi znašli v situaciji, kjer jih kot ‘kritično’ skupino naslavljajo razne organizacije in politične stranke, ki jih pozivajo k politični participaciji in k udeležbi na volitvah. Skozi kritiko tega pritiska, je radijska ekipa zastavila rdečo nit svojih predvolilnih vsebin, ki so temeljile na vprašanjih: Zakaj mlade zanima/ne zanima politika? Kaj mladi pričakujejo od politike? Kako mladi sploh dojemajo politiko? ter Kako mladi pomagajo pri razreševanju lokalnih in globalnih problematik?

Spodbujanje mladih k politični participacije, je mladi radijski ekipi osrednjega pomena, saj je ena izmed osrednjih funkcij medija ravno spodbujanje angažiranosti in mobilizacije mladih.

V skladu s to vizijo, sta kot produkt nastali dve daljši pogovorni oddaji z naslovoma »Baje na mladih svet stoji«, kjer odgovarjajo na vprašanja, kako se mladi sploh počutijo glede politike, glede volitev? Kakšen vpliv imajo naši volilni glasovi in od kje ta pritisk, da morajo mladi biti politično angažirani in v nizkem štartu za volitve? V drugi oddaji »Programi u izi« pa so že predstavljeno tematiko nadgradili s kratkim pregledom skozi skrankarske programe. Oddajama lahko prisluhnete na www.radioeter.net/podcast-7.

Poleg radijski oddaj so tedensko objavljali tudi recitale politične poezije in proze, vrhunec predvolilne medijske agende pa je bila »Okrogla miza za ”apolitične” mlade«, ki je potekala 19.5 v Mladinskem centru Črnuče.

Namen okrogle mize je bilo odgovarjanje na temeljna vprašanja okoli tematik okoljevarstva, okoljske politike in socialne pravičnost, stanovanjske problematike, prekrarnega dela ter zaposljivosti mladih. Okrogle mize sta se kot gosta udeležila predstavnika Gibanja za dostojno delo in socialno pravičnost (Hana Radilović) in Inštituta 8.marec (Gregor Volk). Uro in pol trajujoči pogovor je rezultiral v odpiranju vprašanj glede karakteristike mladih, njihovih interesov, vrednot in pogledov na prihodnost. Teme kot so okoljevarstvo, socialna pravičnost, stanovanjska problematika ter politika zaposlovanja so pereče teme za mlade in povdarjanje relevantnosti se je skozi pogovor kazalo, s sicer pesimističnimi napovedmi za prihodnost, a hkrati optimizmom ob povdarjanju političnih aktivnostih mladih v civilnih pobudah v zadnjih dveh letih. Zaključni povdarek pogovora pa je bil ravno nagovor mladih k celoletni in dosledni politični participaciji, ki se ne sme končati po volitvah. Okrogli mizi lahko prisluhnete na: www.radioeter.net/podcast-7/episode/28f05a79/okrogla-miza-za-apoliticno-mladino-i-volive-na-radio-eter.

Mojca Jevšek|2022-05-19T13:44:00+02:0019.05.2022|MLADI ZMAJI ČRNUČE, OKROGLA MIZA, RADIO ETER|