Vojs Mesež

Prva letošnja razstava v galeriji Portal 2-7-7-7-8, z imenom Vojs mesež, je predstavila projekt treh prijateljev in sodelavcev, primarno delujočih v neumetniških vodah: brin žvan, Tian Breznik in Miha Frangež so v sodelovanju razstavili zvočno-interaktivni projekt, ob katerem so, s svojim znanjem, ponovno usposobili prej nedelujoč telefon.

brin žvan (1998) je magistrski študent dizajna iger na ITU v Kobenhavnu. V svojih delih raziskuje virutalna, internetna okolja ter znotraj tega izoblikovan “digitalen jaz”. Avtorjeva dela skušajo v gledalcih vzbuditi kritičen premislek in jih vzpodbuditi, da rekontekstualizirajo virtualne prostore v katerih živimo.

Tian Breznik (1998) je magistrski študent dizajna in informatike na Univerzi v Edinburgu. V svojem delu uporablja podatke kot medij za raziskovanje internetnih kultur in prostorov, hkrati pa se v svojem delu ukvarja s problematiko mistifilacije podatkov.

Miha Frangež (2000), zaključuje študij na fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Kot programer sodeluje na številnih projektih doma in v tujini, predvsem v razvoju spletnih strani in zbiranju podatkov s spleta. Fokus orientira v net.art ter v proces ustvarjanja iger v hitri obliki; skiciranje in razvijanje iger v krajšem obdobju.

Enajstega maja je telefonska govorilnica začela poosebljati združitev javnega in zasebnega prostora.

Majhen zastekljen prostor govorilnice je ravno dovolj velik, da vanj posamično vstopimo ter, izolirani od šumov iz okolice, opravimo klic. Avtorji razstave so tokrat s predelavo stare komunikacijske tehnologije obiskovalce vabili k interaktivnosti in ponovni uporabi telefonske škatle. Dvig slušalke je gledalca, preko vnaprej posnetih glasovnih sporočil, ponesel v zasebni svet tretje osebe. S tipkanjem po številčnici so se lahko premikali med posnetimi zvočnimi sporočili, katera so se odzvala tudi vizualno. Na dodanem zaslonu se je, glede na vojs mesež, zaradi izolacije dotičnih zvočnih frekvenc, tekom poslušanja, linijsko, izrisal slikovni mozaik. Idejna estetika vizualij, ki se je umetniki poslužujejo, izhaja iz umetniškega gibanja net.art ter Subkulture demoscene, katera se je začela razvijati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je delovala na področju računalniške umetnosti. Preko računalniških animacij so predstavniki omenjene subkulture predstavili programske, umetniške in glasbene zmožnosti osebnih računalnikov. V sodobnosti so videne vizualne rešitve povezava s časom, ko so bile telefonske govorilnice v dnevni rabi. Odslužene govorilnice avtorji danes razumejo kot prispodobo časovne in komunikacijske kapsule. Razstavljeno umetniško delo tako umešča glasovna sporočila moderne internetne komunikacije v kontekst starejše tehnologije. Tekom razstave je javna govorilnica postala kotiček privatnosti in prostor popotovanja.

Tudi v prihodnje bodo, v galeriji Portal 2-7-7-7-8 (ig:@potal27778), na ogled razstave, ki jih kolektivno kurirajo: Lene Lekše, Maruša Uhan in Tom Winkler. Portal obljublja prežarčenost umetnosti na Špico hierarhije potreb!

Maruša Uhan|2022-06-22T06:22:16+02:0022.06.2022|DOGODEK, DRUŽENJE, UMETNOST|