MLADOST (JE) NI NOROST – V ODNOSIH SMO LJUDJE
mednarodna konferenca o duševnem zdravju mladih

Zakaj odnosi?  Ker je to nit, ki nas medsebojno povezuje. Ker so odnosi tisto, kar lahko zdravi. Ker so izjemno pomemben varovalni dejavnik, sploh v časih, ki smo jim bili (in smo jim še vedno) priča. Ker verjamemo, da lahko skupaj stkemo mrežo odnosov, ki jo potrebujemo tudi strokovnjaki_nje. V odnosih smo ljudje.

Mladi zmaji v soorganizaciji z Nacionalno agencijo MOVIT – Zavodom za razvoj mobilnosti mladih pripravljamo že četrto mednarodno konferenco o duševnem zdravju mladih Mladost (je) ni norost. Potekala bo v živo, v M hotelu, Derčeva 4, Ljubljana, v četrtek, 1. decembra med 8.30 in 18. uro (ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19). V primeru zaprtja države zaradi ukrepov bo odpovedana.

Kje so izzivi? Kako smo lahko bolj odnosni? Kaj lahko prispevamo k temu polju? Kako vzpostavljati in vzdrževati kontakt z mladimi? To je nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali s pomočjo predavanj, delavnic in okrogle mize na letošnji konferenci o duševnem zdravju mladih.

PODROBNEJŠI URNIK KONFERENCE:

8:00 – 8:30 Registracija

8:30 – 9:00 Uvod

9:00 – 10:00 Predavanje s pogovorom: Digitalni stiki (Tilen Hočevar, Logout)

10:00 – 10:30 Odmor

10:30 – 11:30 Predavanje s pogovorom: Ali je kaj trden most – doživljanje v odnosih v luči polivagalne teorije (doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih)

11:30 – 12:30 Predavanje s pogovorom: Pogled na odnose in čustva skozi prizmo delovanja možganov (dr. Simon Brezovar)

12:30 – 13:30 Odmor za kosilo

13:30 – 14:00 Predstavitev dobrih praks in kotiček priložnosti za organizacije in mlade

14:00 – 16:00 Delavnice

  • Špela Adam: Otroške igre kot terapevtski pripomoček
  • Brian De Lord: Vulnerability as a driver of social change (delavnica poteka v angleščini)*
  • Karin Bojc: Nasilje navznoter in navzven
  • dr. Aleksandra Schuller: Podpora in pomoč z umetnostnimi izraznimi sredstvi

16:00 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:30 Okrogla miza – pogovor s strokovnjaki iz prakse in mlado osebo

17.30 – 18:00 Povzetki in zaključek konference

PREDAVATELJI:

Je nekdanji košarkarski trener, mladinski delavec, po izobrazbi varstvoslovec in magister socialnega dela. Kot športni navdušenec, ljubiteljski kuhar, popotnik in avanturist skuša mladim osvetliti nevarnosti sodobne tehnologije, ohraniti in vrniti izginjajoče elemente analognega sveta in predvsem uravnotežiti razmerje med “resničnim” in “virtualnim”.

Doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih je zaposlena kot predavateljica na FUDŠ in predstojnica oddelka za psihosocialno pomoč in svetovanje. Po večletnem svetovalnem delu v šolstvu in z izkušnjami mladinskega dela ter terapevtskega dela z zasvojenimi in njihovimi družinami jo je pot vodila na področje travm, psihosomatike, pomena telesa v odnosih ter medosebne uglašenosti. Danes je zakonska in družinska terapevtka in učiteljica metode TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises). V svoji terapevtski praksi integrira telesno usmerjene pristope (npr. senzomotorično psihoterapijo) z relacijsko terapijo. Je tudi nacionalna predstavnica za Slovenijo pri Evropskem združenju za travmo in disociacijo (ESTD). Vodilo pri njenem delu je Eliotov citat »It is never too late to be what you might have been«, s katerim želi opogumljati tudi druge.

Simon Brezovar je doktor psihologije in klinični psiholog, zaposlen na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, kjer deluje primarno na področju bolezni staranja, sicer pa se pri svojem delovnem vsakdanu srečuje z duševnimi stiskami tako starejših kot tudi mlajših pacientov z boleznimi centralnega živčnega sistema. Pri svojem delu uporablja metode s področja kognitivno-vedenjske terapije, z dokazi podprte metode zdravljenja številnih duševnih motenj. Poleg kliničnega dela je Simon Brezovar aktiven tudi pedagoško, saj že vrsto let kot visokošolski učitelj predava študentom biopsihologije Univerze na Primorskem. V obliki izobraževalnih delavnic in predavanj že vrsto let deluje tudi na področju preventive duševnega zdravja. Je avtor knjige Osebnostne motnje v teoriji in praksi – zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kako zdravimo.

DELAVNICE:

Špela Adam se ukvarja s psihoterapijo od leta 2001, ko se je udeležila triletnega osnovnega modula iz psihodinamske psihoterapije. Leta 2008 se je zaposlila v Društvu Projekt Človek, kjer je delala do leta 2022 in vodila terapevtske skupine in individualne pogovore. Trenutno deluje v zasebni psihoterapevtski praksi. V formalnem izobraževanju je magistrirala iz pomoči z umetnostjo, veliko pa dela tudi z mladostniki.

Delavnica: Otroške igre kot terapevtski pripomoček

Preko (otroških) iger bodo udeleženci spoznavali in prihajali do globljih čustev, saj se preko iger osebe v skupini lažje povežejo in odprejo. Raziskovali bodo, kako se skozi igro približati mladostnikom in spoznali, kako pomembna je za njih – za povezovanje, in sproščenost. Skozi proces bodo izkusili globlji učinek igre na raziskovanje samega sebe. Delavnica bo izkustvena z vmesnimi teoretičnimi vložki oziroma refleksijo sprotnega dogajanja.

Brian De Lord, based in London, has been a practitioner and provider of accessible educational & therapeutic services to vulnerable young people & families for many years. This has resulted in a focus on inclusion and working across professional disciplines in mainstream & community settings. He now works as a trainer & consultant in Europe.

Workshop: Vulnerability as a driver of social change

An opportunity to explore the possibilities of facilitating individual, group, organisational & societal change using the idea and practice of shared vulnerability.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Na delavnici bomo spoznavali, kako je za posameznika biti v nasilni situaciji, kdo je povzročitelj nasilja ter raziskovali proces, ki ga imenujemo “nasilje navznoter in navzven”. Udeleženci bodo imeli tudi priložnost dela na lastnih primerih, kjer se bomo dotikali tehnik ustavljanja nasilja, vzpostavljanja varnega prostora in kasnejšega interveniranja.

Je specializirana za integrativno umetnostno terapijo, za plesno-gibalno terapevtski pristop Avtentično gibanje in za supervizijski pristop Ustvarjalna supervizija. V zasebni praksi se osredotoča na individualno/skupinsko umetnostnoterapevtsko delo z odraslimi in na jungovsko analizo; v svojem pedagoškem delu na visokošolskih ustanovah v Sloveniji in tujini pa na uprizoritvene študije, umetnostne terapije, analitično psihologijo in na umetniški praksi temelječe raziskovanje.

Delavnica: Podpora in pomoč z umetnostnimi izraznimi sredstvi

V prvem delu srečanja bo predstavljeno področje umetnostnih terapij (Arts Therapies), ki ga sestavlja pet modalitet: likovna (Art Psychotherapy) in plesno-gibalna psihoterapija (Dance Movement Psychotherapy), glasbena (Music Therapy), dramska (Drama Therapy) in integrativna/intermodalna oblika umetnostne terapije (Integrative Arts Therapy). V drugem delu izkustvenega seminarja bodo udeleženci povabljeni v proces t.i. utelešenega (samo)raziskovanja v različnih izraznih/umetnostnih medijih.

Povezati želimo strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi, in preko tega vzpostavljati mrežo pomoči na področju duševnega zdravja mladih. Želimo vas spoznati, izmenjati izkušnje in stkati trdno vez. Družijo nas namreč isti nameni in cilji: skrb za mlade ter izboljšanje strokovnega dela na mladinskem, psihosocialnem, svetovalnem, psihoterapevtskem področju in drugih področjih, kjer se srečujemo s populacijo med 10. in 29. letom starosti.

*Del konference  bo potekal v angleškem jeziku, kjer ne bo omogočenega prevajanja.

Število mest je omejeno na 80 oseb.

Kotizacija za konferenco vključuje vstopnico za udeležbo na konferenci, odmore za kavico s prigrizki, obrok v času kosila in tolmača za slovenski znakovni jezik.

Subvencionirana kotizacija za celotno konferenco znaša:

72 €  (za pravne osebe) oziroma 47€ (s 34,72% popustom za fizične osebe).

Kotizacijo poravnate ob prijavi, najkasneje pa do vključno 23. 11. 2022.

Podatki za plačilo:

Naslov: Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0126 1600 0002 222

Namen plačila: Konferenca 2022 + vaš priimek (oz. naziv organizacije, če je plačnik organizacija)   

Sklic: 00 (datum plačila, npr. 00 15102022).

VPIŠI SE V ČAKALNO VRSTO

Za dodatne informacije se obrnite na: konferenca@mladizmaji.si ali na 051 659 029 (Maja Majcen).

Maja Majcen|2022-12-04T09:39:36+01:0024.10.2022|DELAVNICA, DUŠEVNO ZDRAVJE, IZOBRAŽEVANJE, KONFERENCA, MLADI, ODNOSI, USPOSABLJANJE, ZMAJEVSKA BAZA|