program: kaj je dobro in je lahko še boljše?

Ideje mladih spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničitvi. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za izbrane projekte mladih od 18 do 29 let v Ljubljani. Program je zasnovan z mislijo, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu. Mlade vabimo, da se pridružite Idejalistom in uresničite ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v prestolnici. Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ je vzajemna učna izkušnja za udeležence in izvajalce programa. Mladi zmaji program prirpavljajo v sodelovanju s TiPovej! Zavodom za ustvarjalno družbo.

do prijave ideje še
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

potek programa:

do 2.11.2021

Izboljšajte svoje življenje, življenje vaše četrtne skupnosti, vaše soseske, šole in mesta.

KRITERIJI, NA PODLAGI KATERIH VSEBINSKI ODBOR IZBERE IDEJE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:

 • pozitivni učinki na mesto,
 • uresničljivost načrta za izvedbo in
 • motiviranost prijaviteljev.

IŠČEMO IDEJE, KI PODPIRAJO TEMATSKE SMERI:

 • ustvarjalna Ljubljana
 • solidarna Ljubljana
 • zelena Ljubljana

V program lahko sprejmemo največ 15 idej.

VSEBINSKI ODBOR SESTAVLJAJO:

 • KSENJA PERKO, direktorica, Javni zavod Mladi zmaji
 • SONJA ČANDEK, direktorica, TiPovej! – Zavod za ustvarjalno sružbo
 • TADEJA BUČAR ATKINS, soustanoviteljica Creative Nomads
 • KAJA VUK, koordinatorka in asistentka, Javni zavod Mladi zmaji

DOKUMENTI:

11.11.2021 / 13.11.2021 / 18.11.2021

V treh 3-urnih delavnicah Idejalisti spoznavajo kako dobro opredeliti svojo idejo, jo strukturirati, jo izbrusiti in oblikovati poslovni model, kako jo predstaviti in kako za idejo pripraviti projektni načrt.

DOKUMENTI:

6.12.2021

Po koncu delavnic Idejalisti za svoje ideje izdelajo projektne načrte, ki jih pregleda strokovna komisija in izbere največ 15 projektov, ki prejmejo finančno podporo od 200€ do 1000€ za posamezen projekt.

POGOJA ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA NAČRTA:

 • 100% udeležba na vseh delavnicah in
 • izbrana podporna organizacija, preko katere Idejalisti prijavijo projekt.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PROJEKTNIH NAČRTOV:

 • pozitivni učinki projekta na mesto = 10 točk (okolje = 3 točke , odnosi = 2 točki , kakovost življenja = 2 točki, trajnost = 3 točke)
 • izvedljivost projektnega načrta = 10 točk (časovnica = 3 točke, finance = 3 točke , človeški viri = 2 točki, splošen vtis = 2 točki)

SESTAVA KOMISIJE:

 • UROŠ SKRINAR, direktor Movit, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina
 • KATARINA GORENC, vodja Urada za mladino pri MOL
 • MARKO OCVIRK, strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše

Komisija izbere največ 15 projektov za izvedbo. Odločitev komisije o izbranih projektih je znana 15.12.2021. Javni zavod Mladi zmaji in izbrani prijavitelji projektnih načrtov sklenejo dogovor in podpišejo pogodbo o izvedbi projektnega načrta.

DOKUMENTI:

od decembra 2021 do junija 2022

Čas je za akcijo! Idejalisti izvajajo svoje projekte, pri čemer jih vodijo in usmerjajo mentorji. Vsak projekt dobi strokovno mentorstvo v obsegu 5 individualnih ur.

DOKUMENTI:

junij 2022

Zaključno srečanje je namenjeno pregledu izvedenih projektov in informiranju Idejalistov o nadaljnjih možnostih uresničevanja idej in izvajanja projektov mladih. Udeležba na srečanju je obvezna.

do 30.6.2022

Izvedba projektov se zaključi najkasneje do 30.6.2022. Takrat je končni rok za oddajo poročila o projektu. Poročilo je vsebinsko in finančno, pregleda in odobri ga Javni zavod Mladi zmaji.

DOKUMENTI:

Za več informacij o Mestnem inkubatorju pišite na inkubator@mladizmaji.si ali pokličite 051 625 162 (Kaja Vuk).

sezona 5: 2020/21
sezona 4: 2019/20
sezona 3: 2018/19
sezona 2: 2017/18
sezona 1: 2016/17