Sanjaj svoje mesto

Ideje mladih spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničitvi. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za izbrane projekte mladih od 18 do 29 let v Ljubljani. 

Program je zasnovan z mislijo, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, ki prispeva k boljši kakovosti življenja v mestu. Mlade vabimo, da se pridružite idejalistom in uresničite ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v prestolnici. Program Mestnega inkubatorja je vzajemna učna izkušnja za udeležence in izvajalce programa. Mladi zmaji program pripravljamo v sodelovanju s TiPovej! Zavodom za ustvarjalno družbo.

do prijave ideje še
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
PRIJAVI SE !

Potek programa za udeležence:

do 30. 9. 2022

Sanjaj svoje mesto! Z uresničitvijo ideje izboljšajte svoje življenje, življenje vaše četrtne skupnosti, vaše soseske, šole, mesta in se pridružite programu Mestnega inkubatorja.

KRITERIJI, NA PODLAGI KATERIH UPRAVNI ODBOR IZBERE IDEJE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:

 • Pozitivni učinki na mesto
 • Uresničljivost ideje
 • Ambicija prijaviteljev
 • Prispevek ideje v skupnost

VABIMO POGUMNE, INOVATIVNE IN TRAJNOSTNE IDEJE, KI:

 • povezujejo ljudi, spodbujajo možnosti spoznavanja novih ljudi, izmenjujejo izkušnje in dobre prakse,
 • uporabljajo notranje in zunanje prostore mesta, Mreže MC Ljubljana kot vir za uresničitev ideje,
 • potrebujejo znanje za uresničevanje idej, mentorje za poslušanje in postavljanje dobrih, pravih vprašanj ter zagonsko finančno podporo.

V program lahko sprejmemo največ 15 idej.

UPRAVNI ODBOR SESTAVLJAJO:

 • KSENJA PERKO, soustanoviteljica in vodja Mestnega inkubatorja, direktorica, Javni zavod Mladi zmaji
 • SONJA ČANDEK, soustanoviteljica in vodja izobraževanja Mestnega inkubatorja, direktorica, TiPovej! – Zavod za ustvarjalno družbo
 • TADEJA BUČAR ATKINS, soustanoviteljica in vodja komuniciranja Mestnega inkubatorja, Creative Nomads

DOKUMENTI:

13. 10. 2022 / 15. 10. 2022 / 17. 10. 2022

V treh 3-urnih delavnicah idejalisti spoznavajo kako dobro opredeliti svojo idejo, jo strukturirati, jo izbrusiti in oblikovati poslovni model, kako jo predstaviti in kako za idejo pripraviti projektni načrt.

3. 11. 2022

Po koncu delavnic idejalisti za svoje ideje izdelajo projektne načrte, ki jih pregleda strokovna komisija in izbere največ 15 projektov za izvedbo, ki prejmejo finančno podporo od 200€ do 1000€ za posamezni projekt. Projektni načrt lahko idejalisti izvedejo v svojem lokalnem okolju ali z njim sooblikujejo program Palače Cukrarna.

POGOJA ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA NAČRTA:

 • 100% udeležba na vseh delavnicah in
 • izbrana podporna organizacija, preko katere idejalisti prijavijo projekt.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PROJEKTNIH NAČRTOV:

 • pozitivni učinki projekta na mesto = 12 točk (vpliv na naravo in okolje = 3 točke, povezovanje s ključnimi deležniki mesta = 3 točke, prispevek v skupnost = 3 točke, dolgoživost ideje in prenosljivost ideje= 3 točke)
 • izvedljivost projektnega načrta = 10  točk (časovnica = 3 točke, finance = 3 točke , človeški viri = 2 točki, splošen vtis = 2 točki)

SESTAVA KOMISIJE

 • UROŠ SKRINAR, direktor Movit, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina
 • KATARINA GORENC, vodja Urada za mladino pri MOL
 • MARKO OCVIRK, strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše

Odločitev komisije o izbranih projektih je znana 17. 11. 2022. Javni zavod Mladi zmaji in izbrani prijavitelji projektnih načrtov sklenejo dogovor in podpišejo pogodbo o izvedbi projektnega načrta.

DOKUMENTI:

Od decembra 2022 do junija 2023

Čas je za akcijo! idejalisti izvajajo svoje projekte, pri čemer jih vodijo in usmerjajo mentorji. Vsak projekt je deležen strokovnega mentorstva v obsegu 5 individualnih ur.

do 30.6.2023

Izvedba projektov se zaključi najkasneje do 30.6.2023. Takrat je končni rok za oddajo poročila o projektu. Poročilo je vsebinsko in finančno, pregleda in odobri ga Javni zavod Mladi zmaji.

DOKUMENTI:

junij 2023

Zaključno srečanje je namenjeno pregledu izvedenih projektov in informiranju idejalistov o nadaljnjih možnostih uresničevanja idej in izvajanja projektov mladih.

Za več informacij o Mestnem inkubatorju pišite na inkubator@mladizmaji.si ali pokličite 051 625 162 (Barbara Rehar).

sezona 6: 2021/22
sezona 5: 2020/21
sezona 4: 2019/20
sezona 3: 2018/19
sezona 2: 2017/18
sezona 1: 2016/17