JAVNO POVABILO 20192018-11-15T14:49:44+00:00

povabilo k soustvarjanju programa mladih zmajev v letu 2019

Mladi zmaji vse zainteresirane vabimo k soustvarjanju za oblikovanje in izvedbo programa javnega zavoda v letu 2019. 

Zadnji rok za oddajo vloge je 13. december 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je oddana priporočeno s povratnico zadnji dan na pošti ali jo prijavitelj osebno vroči na sedežu javnega zavoda zadnji dan do 15.00 ure. Za vse dodatne informacije o povabilu k sodelovanju, javnem zavodu in njegovih enotah, o samem namenu in viziji soustvarjanja, lahko kontaktirate bazo zmajev in/ali posamezne mladinske centre. Vabljeni k ogledu celotne dokumentacije in k soustvarjanju.