SODELUJEMO 2018-06-22T03:09:49+00:00

sodelujemo

Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in smo tudi njen koordinator, kjer sodelujemo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob), z Društvom GOR, s Cono Fužine (CSD Moste Polje) in Mladinskim centrom Legebitra.

Soustvarjamo majski Kolaž mladosti – dnevi mladih v Ljubljani, partnerski projekt za mlade, z mladimi, namenjen vključevanju mladih v soustvarjanje utripa mesta, ki je v letu 2017 povezal 14 organizacij in 25 različnih dogodkov. Aktivni smo kot člani neformalnega združenja nepridobitnih organizacij Preventivni programi za mlade Slovenije (PPMS) in nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža MAMA, ki združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji ter del Mreže Mlada ulica (MMU) v kateri sodelujemo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih.

Iščemo in negujemo partnerske povezave s sorodnimi organizacijami doma in v tujini. Cenimo transparentnost, zanesljivost in odzivnost, veliko nam pomeni ta komunikacija ter veselje.