sodelujemo

Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in smo tudi njen koordinator, kjer sodelujemo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Združenje Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob, Društvo GOR), dnevnimi centri Cona Fužine, Cona Korak, Cona Most, Cona Polje in Cona Cent’r (Cona – Skupnostni programi za mlade v okviru CSD Moste Polje), Mladinskim centrom Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem Vič.