uradno

Javni zavod Mladi zmaji je leta 2009 ustanovila Mestna občina Ljubljana z namenom izvajanja programov, ki mladim in odraščajočim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Cilj zavoda je v sodelovanju z Uradom za mladino MOL mladim in njihovim družinam z območja MOL zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Javnem zavodu Mladi zmaji je družba Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si.